आवेदन

हाम्रो उत्पादन

हाम्रा उत्पादनहरू सँगै प्रयोग गर्नुपर्छ। स्टेरिलाइजरद्वारा नसबंदी पछि, उपकरणहरूलाई बाँझ वातावरणमा राख्न सिल गर्ने मेसिनले सील गर्नुहोस्। डिस्टिल्ड वाटर मेसिनको पानी मात्र स्टेरिलाइजर आपूर्ति गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

  • स्टीम स्टेरिलाइजर

  • डिस्टिल्ड वाटर मेसिन

  • सिल गर्ने मेसिन

  • अल्ट्रासोनिक क्लीनर